Нарматыўна-прававыя дакументы

Кодекс Республики Беларусь об образовании

Образовательный стандарт дошкольного образования

Учебная программа дошкольного образования

Типовой учебный план

Инструктивно-методическое письмо

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об организации в 2022/2023 учебном году образовательного процесса в учреждениях образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью» 

ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ  ПІСЬМО МІНІСТЭРСТВА  АДУКАЦЫІ  РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «Aб арганізацыі ў 2022/2023 навучальным годзе адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю»

 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь "Об организации летней оздоровительной работы в учреждениях дошкольного образования"

 

згарнуць

Перечни учебных изданий

згарнуць

ПРАВИЛА безопасности организации образовательного процесса

Учебно-методический комплекс "Мои первые уроки"

згарнуць